AQP Rig Control

Pred časom som napísal moje skúsenosti s ovládaním transceivra cez CAT kábel v Linuxe. Nakoľko som nenašiel žiadnu použiteľnú aplikáciu, neostávalo mi nič iné ako otvoriť Gambas, a napísať si ju sám. Prvé riadky kódu som napísal 21.11.2011, a dnes je na svete AQP RIG Control verzia 0.1.

Priority programu:
– Má to byť malá a jednoduchá aplikácia na ovládanie základných funkcii transceivra.
– Mala by zaberať čo najmenej miesta na ploche.
– K ovládaniu TRX používa knižnicu Hamlib, takže podporuje väčšinu bežných transceivrov.
– Ovládanie musí byť jednoduché, rýchle, pohodlné a intuitívne.
– Podporuje nastavenie niektorých parametrov pomocou argumentov z príkazovej riadky.

 

Aplíkácia podporuje tieto argumenty z príkazového riadku:
-r [PORT] – port na ktorom je pripojený TRX. Defaultne je nastavený /dev/ttyUSB0.
-m [CISLO] – typ TRX ktorý je pripojený (viac info v dokumentacii hamlib). Defaultne je 309, teda Icom IC-706 .
-t [CAS] – čas v ms ako často sa má čítat frekvencia z TRX.
-g [CAS] – čas v ms ako často sa má zapísat frekvencia do TRX ked je kurzor myši umiestnený na displeji .
-s [Hz] – krok v Hz o ktorý sa preladi frekvencia pri točeni koliečkom myši na displeji.
-h – vypise nápovedu.

Ovládanie prgramu:
Ovládanie je jednoduché a nepotrebuje zvláštny popis. Za zmienku stojí snáď len prelaďovanie frekvencie pomocou koliečka myši. Pokiaľ je kurzor umiestnený na displeji , a otočíme koliečkom na myši, frekvencia na displeji sa zmení smerom hore alebo dolu a displej ožltne. To znamená že frekvencia je zmenená iba na PC a do transceivra sa pošle až za nejaký čas. Tento čas je defaultne nastavený na každých 500ms, a je ho možné zmeniť argumentom -g [CAS]. Čas je v milisekundách, a ak zadáme 0, automatické posielanie do TRX sa vypne. Príkaz na zmenu frekvencie je tiež možné poslať kliknutím ľavého tlačidla myši na displej, alebo odídením kurzora z displeja. Po poslaní príkazu sa farba displeja zmení opäť na zelenú. To značí že frekvencia na displeji je aktuálna, a zhodná s frekvenciou TRXu.
K takémuto ovládaniu som pristúpil, pretože na ovládanie sa používa rigctl z knižnice Hamlib. Navyše sa spúšťa príkazom SHELL. Toto riešenie je značne pomalé, a obsluha by bola nekomfortná. Zo začiatku to znie zložito, no po chvíli si na to človek zvykne a práca je bezproblémová.
Tiež chcem v niektorej z ďaľších verzii implementovať sieťovú podporu, a tomuto systému by nemala robiť problém ani dlhšia odozva.
Pri dlhej odozve medzi TRX a PC je dobré nastaviť dlhší čas obnovovania frekvencie (argumentom -t [CAS]), a v prípade potreby obnoviť tlačítkom „ceck freq“.

Plány do budúcnosti, alebo TODO:
– Program má niekoľko známych, a aj neznámych chýb, ktoré treba opraviť a zvýšiť tak stabilitu a funkčnosť programu.
– Implementovať sieťovú podporu, a teda možnosť použitia v „remote station“ systéme.
– Zvýšiť rýchlosť posielania príkazov do transceivra.
– Otestovať a odladiť program na viacerých typoch rádii.
– Dorobiť nejaký systém pamätí.

Uvidíme ako sa program osvedčí, každopádne je to to najfunkčnejšie čo doma v Linuxe mám. Stránky projektu sú: http://code.google.com/p/aqp-rig-control/ kde sa dá stiahnuť binárka aj zdrojový kód, ak by mal niekto nejaké podnety, otázky, prípadne by chcel nejako do projektu prispieť môže ma kontaktovať…

Článok bol zobrazený 14 779x.

Zaradené v kategórii ham a IT a Linux a Nezaradené a všetko. Napísané 11 decembra 2011 o 20:25.

Zatiaľ nekomentované


Napíš komentár